EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN (2016/679) MUKAINEN INFORMOINTI

Rekisterinpitäjä:
Fysioavain Oy

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Antti Ylinen

Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakassuhteiden hoitaminen

Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan henkilötiedot, puhelinnumero, osoite, lähetetiedot (sisältäen lähettävän lääkärin perustiedot, ICD-10 -diagnoosin, fysioterapian aiheet, lähetepäivämäärän, käyntikertojen maksimimäärän), fysioterapiajakson kuvauksen ja mahdolliset palautetekstit esim. lähettävälle lääkärille.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot saadaan pääosin asiakkaalta itseltään. Henkilötiedot asiakas itse lisää nettiajanvarauksemme kautta tai täyttää rekisterilomakkeen paikanpäällä. Informaatiolähteenä voidaan käyttää myös asiakkaan tuomia dokumentteja kuten epikriisiä tai rtg-lausuntoa. Tarvittaessa ollaan yhteydessä asiakkaan luvalla lähettäneeseen tahoon.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Asiakas- ja hoitotiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Asiakkaan hoitoon liittyviä tietoja ja asiakirjoja saavat käsitellä vain potilaan / asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

  1. säilytys lukituissa potilasarkistoissa, joihin on avaimet vain tietoja työnsä perusteella tarvitsevilla

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

  1. järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joita pääkäyttäjä ylläpitää
  2. työntekijöillä on käyttäjäryhmäkohtaiset oikeudet hoitotapahtuman tietoihin