EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN (2016/679) MUKAINEN INFORMOINTI

Rekisterinpitäjä:
Fysioavain Oy

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Antti Ylinen

Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakassuhteiden hoitaminen

Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan henkilötiedot, puhelinnumero, osoite, lähetetiedot (sisältäen lähettävän lääkärin perustiedot, ICD-10 -diagnoosin, fysioterapian aiheet, lähetepäivämäärän, käyntikertojen maksimimäärän), fysioterapiajakson kuvauksen ja mahdolliset palautetekstit esim. lähettävälle lääkärille.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tiedot saadaan pääosin asiakkaalta itseltään. Henkilötiedot asiakas itse lisää nettiajanvarauksemme kautta tai täyttää rekisterilomakkeen paikanpäällä. Informaatiolähteenä voidaan käyttää myös asiakkaan tuomia dokumentteja kuten epikriisiä tai rtg-lausuntoa. Tarvittaessa ollaan yhteydessä asiakkaan luvalla lähettäneeseen tahoon.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Asiakas- ja hoitotiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Asiakkaan hoitoon liittyviä tietoja ja asiakirjoja saavat käsitellä vain potilaan / asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

  1. säilytys lukituissa potilasarkistoissa, joihin on avaimet vain tietoja työnsä perusteella tarvitsevilla

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

  1. järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joita pääkäyttäjä ylläpitää
  2. työntekijöillä on käyttäjäryhmäkohtaiset oikeudet hoitotapahtuman tietoihin
  3. Koneet ja laitteet on suojattu asianmukaisesti. Asiakashallintaohjelmamme kuuluu A-luokan turvaluokitukseen.