Fysioterapia - Fysioavain

Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on ihmisen toimintakyvyn ja perusliikkumisen tukeminen ja edistäminen. Erilaiset kivut ja toimintahäiriöt estävät normaalia liikkumista ja toisaalta taas normaalin liikkumisen häiriintyminen esimerkiksi vamman seurauksena aikaansaa kipuja ja kolotuksia.

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistama ammattihenkilö. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Toimintaa valvoo lääninhallitus ja Terveydenhuollon Oikeusturvakeskus.

Fysioterapia voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan: passiiviset ja aktiiviset hoidot. Passiivisia hoitoja voidaan käyttää tarvittaessa aktiivisten harjoitteiden tukena. Näitä ovat mm.

• erilaiset manuaalisen terapian muodot (MET, OMI, faskiakäsittelyt, Maitland, Kalternborn)
• akupunktio
• kinesioteippaus


Tehokkain fysioterapia muoto on nykytutkimusten mukaan aktiivinen harjoitteluterapia. Kudoksen ärsytys ja liikekipu lieventyvät passiivisten hoitojen myötä. Mutta lisäksi tarvitaan aktiivista harjoittelua, koska oireen taustalla on usein kehon haitallinen kuormittuminen.

Liikkumisen laadun parantaminen oikein suunnitellun harjoittelun avulla on fysioterapian ydin. Harjoittelulla pyritään siihen, ettei keho päivittäisessä perusliikkumisessa enää kuormittuisi vahingollisesti, vaan se pystyisi vastaanottamaan esim. urheilun aikaansaaman rasituksen.

Terapeuttimme jatkokouluttautuvat säännöllisesti, jotta sinä saat tutkitusti parasta mahdollista apua.

Voit tulla fysioterapiaan ilman lääkärin lähetettä ja Fysioavaimella on suoraveloitussopimus KELA:n kanssa. Fysioterapian yhteydessä kinesioteippaus sisältyy tarvittaessa hintaan. Meillä on mahdollisuus myös etänä toteutettavaan fysioterapiaan.

Tätä palvelua sinulle tarjoavat Valtteri Simonen, Kalle Kivioja, Sari-Anne Kylliäinen, Antti Ylinen ja Pinja SeljamoVaraa aika!
Meiltä nyt myös äitiysfysioterapia!Mahdollisuus pienryhmään tai henkilökohtaiseen käyntiin

"Mukavan ja antoista 6 kertaa takana. Oman edistymisen huomaa jo nyt, vaikka synnytyksestä vasta reilu 2 kuukautta. Todella hyödyllinen kurssi, josta sai eväitä jatkaa yksin."